ITALIAN PARTY TRAYS

Small Tray Feeds 7-10  Large Tray Feeds 15-20

Lasagna

Sm Tray  55.00   Lg Tray  105.00

 

Stuffed Shells

Sm Tray  55.00   Lg Tray  90.00

 

Manicotti

Sm Tray  55.00   Lg Tray  90.00

 

Cheese Ravioli

Sm Tray  55.00   Lg Tray  90.00

 

Sausage & Peppers

Sm Tray  55.00   Lg Tray  90.00

Penne Vodka

Sm Tray  55.00   Lg Tray  90.00

 

Baked Ziti

Sm Tray  55.00   Lg Tray  90.00

 

Chicken Marsala

Sm Tray  65.00   Lg Tray  105.00

 

Chicken Francaise

Sm Tray  65.00   Lg Tray  105.00

 

Chicken Parmesan

Sm Tray  65.00   Lg Tray  105.00

Chicken Scampi

Sm Tray  65.00   Lg Tray  105.00

 

Chicken Picoletta

Sm Tray  65.00   Lg Tray  105.00

 

Penna ala Boloeza

Sm Tray  65.00   Lg Tray  105.00

 

Chicken Cacciatore

Sm Tray  65.00   Lg Tray  105.00

 

Veal Cacciatore

Sm Tray  65.00   Lg Tray  115.00

SALAD PARTY TRAYS

Small Tray Feeds 7-10  Large Tray Feeds 15-20

Tossed Salad

Sm Tray 30.00   Lg Tray  45.00

 

Antipasto Toscano

Sm Tray  45.00   Lg Tray  65.00

 

Tuna, Mario, Caesar

Sm Tray  45.00   Lg Tray  65.00

 

Chef, Caprese

Sm Tray  45.00   Lg Tray  65.00

 

Chicken added to any salad ADD

Sm Tray  15.00   Lg Tray  20.00

HOAGIE PARTY TRAYS

Small Tray Feeds 7-10  Large Tray Feeds 15-20

Italian, Capicola

Sm Tray  45.00   Lg Tray  70.00

 

Ham, Genoa, Tuna

Sm Tray  45.00   Lg Tray  70.00

 

Tuna, Mario, Caesar

Sm Tray  45.00   Lg Tray  70.00

 

Chef, Caprese

Sm Tray  45.00   Lg Tray  70.00

APPETIZER PARTY TRAYS

Garlic Knots

Sm Tray  20.00   Lg Tray  35.00