ITALIAN PARTY TRAYS

Small Tray Feeds 7-10  Large Tray Feeds 15-20

Lasagna

Sm Tray  45.00   Lg Tray  75.00

 

Stuffed Shells

Sm Tray  45.00   Lg Tray  75.00

 

Manicotti

Sm Tray  45.00   Lg Tray  75.00

 

Cheese Ravioli

Sm Tray  45.00   Lg Tray  75.00

 

Sausage & Peppers

Sm Tray  40.00   Lg Tray  75.00

Penne Vodka

Sm Tray  40.00   Lg Tray  75.00

 

Baked Ziti

Sm Tray  40.00   Lg Tray  75.00

 

Chicken Marsala

Sm Tray  50.00   Lg Tray  90.00

 

Chicken Francaise

Sm Tray  50.00   Lg Tray  90.00

 

Chicken Parmesan

Sm Tray  50.00   Lg Tray  90.00

Chicken Scampi

Sm Tray  50.00   Lg Tray  90.00

 

Chicken Picoletta

Sm Tray  50.00   Lg Tray  90.00

 

Penna ala Boloeza

Sm Tray  50.00   Lg Tray  90.00

 

Chicken Cacciatore

Sm Tray  50.00   Lg Tray  90.00

 

Veal Cacciatore

Sm Tray  60.00   Lg Tray  110.00

SALAD PARTY TRAYS

Small Tray Feeds 7-10  Large Tray Feeds 15-20

Tossed Salad

Sm Tray  20.00   Lg Tray  40.00

 

Antipasto Toscano

Sm Tray  35.00   Lg Tray  60.00

 

Tuna, Mario, Caesar

Sm Tray  35.00   Lg Tray  60.00

 

Chef, Caprese

Sm Tray  35.00   Lg Tray  60.00

 

Chicken added to any salad ADD

Sm Tray  10.00   Lg Tray  15.00

HOAGIE PARTY TRAYS

Small Tray Feeds 7-10  Large Tray Feeds 15-20

Italian, Capicola

Sm Tray  30.00   Lg Tray  55.00

 

Ham, Genoa, Tuna

Sm Tray  30.00   Lg Tray  55.00

 

Tuna, Mario, Caesar

Sm Tray  30.00   Lg Tray  55.00

 

Chef, Caprese

Sm Tray  30.00   Lg Tray  55.00

APPETIZER PARTY TRAYS

Garlic Knots

Sm Tray  20.00   Lg Tray  35.00